Rügyező hagyatékunk

Rügyező hagyatékunk

Kedves „rügyező tettestársak“,

az általam alapított „Rügyező hagyatékunk” szabad terű honlap minőségét tíz év próbajárat után a tettlegesség felé alakítjuk a tettrekész tettvágy, a jótett, a szer-e-tett áramkörévé.
Mindennemű szer-szám, melyeknek reméljük se szere se száma, amelyek a földi lét, elsősorban kárpát-medencei változatában, a fej, a szív és a kéz kötelezően együttműködő értelmes műveltségét fejezi ki, azt egyéni kezdeményezéssel tegyük közkinccsé. Legyen az a sugallat, a gondolat vagy az ismeret az anyagi világban megvalósult formája a lét bármely területén; gazdaság, táplálkozás, egészség, gondolatcsere, megértés és megértetés (kommunikáció)... Amit megértettünk és megtettünk az a miénk. A gazdaság a gazdagságot adja (nem feltétlenül pénzben és anyagiakban), az egészség a szabadságot, ezeket pedig összefogják az emberi viszonyok, az együttélés, a nem-beavatkozás és az ok-okozat léttörvényei. Minden életelemhez tisztelet szükséges, az életörömhöz pedig szeretet.
A múltunkból fakad a jelenünk és a jelenünkből a jövőnk jő felénk, vagyis a jelenben dönthetünk és változtathatunk. Az egyén ereje az egyedüli gyógyír, ami ér valamit, mert példaértéke közösségteremtő, az oktat-szoktat-példát mutat, egyik ősi hármasigazságunk alapján. Ehhez pedig a jelenben meghozott döntés kell, hogy miként bánunk az egyetlen és legértékesebb dolgunkkal, amivel rendelkezünk, az idővel. Ezt a legdrágább dolgot mivel és kivel töltöm, mire és kire szánom, áldozom, szentelem, adom vagy pazarlom… Ahhoz, hogy jók és jól legyünk, döntés kell, különben a belső egyensúly (a homeosztázis) sem működik.
A földi lét felelőtlen kirablásával, valamint a rabszolgatartó társadalmak kiépítésében odáig jutottunk, hogy a jelenünk is veszélyeztetett. Vajúdik a Föld és a Kárpát-medence szüli a jövőt. Nem marad csak három lehetőségünk. Elsőként beállni a jelen társadalmaink vélt értékrendjébe komfort rabszolgának, vagyis kukacnak a kívülről még látszólag piros almába. Ahol lassan a fuss vagy védekezz ősösztön is kihuny és negyven év sivatagi bolyongás következményeivel állunk a világ és önmagunk előtt. A másik lehetőség az illúziókba menekülés, drogok orvosságok alkohol vagy az anyagi világ értéknek vélt haszontalan dolgainak a felhalmozásával. Így még gyorsabb a sivatagba vonulás és elsivatagosodás. Harmadik lehetőségként önálló létformát és létminőséget kialakítani.
A döntés az kockázat vállalás és hitünk mércéje is.